Przydatne informacje

Produkty

Wszystkie produkty dostępne w Olens.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Dane osobowe Klienta

Klienci mają możliwość korzystania z olens.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w olens.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta w sklepie olens.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą w olens.pl dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Lens Dawid Migacz jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w olens.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Lens Dawid Migacz, której przedmiotem są usługi świadczone przez Lens Dawid Migacz  na warunkach określonych w Regulaminie.

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym Sklepu w celach marketingowych oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od właścicieli Sklepu za pomocą środków komunikacji elektronicznej i poczty. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. dane użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego.

Lens Dawid Migacz przechowuje Twoje dane na zabezpieczonym serwerze i przetwarza je wyłącznie w celu realizacji Twoich zamówień i dostarczania zamawianego przez Ciebie towaru. Lens Dawid Migacz nie udostępnia zebranych danych żadnym firmom ani osobom trzecim w żadnych celach. Pamiętaj, że zakładając konto w naszym serwisie internetowym oraz dokonując za jego pośrednictwem rezerwacji, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Lens Dawid Migacz  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.). Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Lens Dawid Migacz  zgodnie z warunkami określonymi w w.w. Ustawie oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Obsługa serwisowa

Każdy zakupiony u nas produkt przed wysłaniem do klienta przechodzi test jakości i zgodności ze złożonym zamówieniem. Dodatkowo każdy produkt posiada gwarancję. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na najwyższym poziomie.

PRODUKTY ORYGINALNE

CODZIENNA WYSYŁKA

DARMOWE DOSTAWY OD 200 ZŁ