Przydatne informacje

1. Informacje ogólne


 • Lens to sklep internetowy, dostępny w domenie www.olens.pl (zwany dalej Sklepem) jest własnością firmy "LENS Dawid Migacz, 33-300 Nowy Sącz, ul. Urocza 25, NIP 7343306736  , REGON , działającą na podstawie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej wydanych przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza
 • Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu i złożenie zamówienia.
 • Znaki towarowe użyte na stronie są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały podane wyłącznie w celu identyfikacji produktu.


2. Oferta produktowa


 • Wszystkie produkty dostępne w Olens.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • Aktualna oferta produktowa jest umieszczona na stronie internetowej www.olens.pl
 • Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów towarów objętych tą formą sprzedaży.
 • Klient składający zamówienie w sklepie internetowym olens.pl potwierdza, że przed złożeniem zamówienia dokonał badania wzroku u specjalisty i jest w posiadaniu stosownej recepty (nie starszej niż 6 miesięcy lub starszej niż 6 miesięcy na odpowiedzialność Kupującego od dnia wystawienia), a parametry soczewek okularowych wpisane w trakcie składania zamówienia są zgodne z tą receptą. W związku z powyższym, nie będzie wnosił wobec Sprzedawcy żadnych roszczeń związanych ze złym doborem mocy soczewek okularowych.
 • Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.
 • Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 • Sklep olens.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych towarów, prowadzenia, odwoływania i modyfikowania zasad akcji promocyjnych.
 • Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon lub na życzenie klienta fakturę VAT.                                                                        


3. Przyjmowanie zamówień


 •  Sklep olens.pl realizuje wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej. 
 • Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty za zamówiony produkt na stronie olens.pl, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. 
 • Możliwe są następujące formy płatności: Przy odbiorze lub  przelewem.
 • Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym olens.pl, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 • Zamówienia przyjmowane są przez obsługę Sklepu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - przy wykorzystaniu oprogramowania sklepu olens.pl 
   - pocztą elektroniczną pod adresem: kontakt@olens.pl
   - telefonicznie pod numerem +48 881 440 111

 • Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia, a w przypadku składania zamówienia pocztą elektroniczną - tylko po podaniu wszystkich informacji wymaganych w procesie zamówienia.
 • Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub mailowego potwierdzenia zamówienia. Zamówienie takie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem w ciągu 48 godzin od chwili złożenia zamówienia.
 • Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się (7 dni w tygodniu ):
 • Klient może zmienić lub wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. W tym celu należy skontaktować się z konsultantem sklepu olens.pl za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 • Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 • Do wartości zamówienia doliczana jest kwota odpowiadająca wybranemu przez Klienta sposobowi przesyłki i płatności. Koszty przesyłki określone są w dziale dostawa i koszty przesyłki w tabeli opłat.

 

4. Dostawa i płatność


 • Przesyłki wysyłane firmą kurierską doręczane są do 2 dni roboczych. Przesyłki wysyłane Pocztą Polską doręczane są od 1 do 2 dni roboczych.
 • Jeżeli płatność nie nastąpi maksymalnie do 14 dni od złożenia zamówienia zostanie ono anulowane. Jest to jednoznaczne z rozwiązaniem umowy-kupna sprzedaży. Kupujący otrzyma od nas e-meila z informacją o zaistniałej sytuacji i przyczynie anulowania zamówienia.
 • Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Lens dotycząca zakupu danego produktu w sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w sklepie  jest adres dostawy wskazany przez Klientów, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów


5. Odstąpienie od umowy


 • Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta", Klient może zrezygnować z zakupionego w olens.pl towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. 
 • Klient zobowiązany jest poinformować sklep o zamiarze odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Następnie w ciągu 14 dni od dostarczenia informacji o odstąpieniu, przesłać zwracany towar na adres: Lens Dawid Migacz 33-300 Nowy Sącz ul. Urocza 25, wraz ze stosownym, pisemnym oświadczeniem. Odesłanie towaru razem z pisemnym oświadczeniem w ciągu 14 dni od jego otrzymania jest równoznaczne z wypełnieniem obowiązku o powiadomienia o zamiarze odstąpienia od umowy.
 • Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru jeśli zwrócono wszystkie produkty z zamówienia. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, a w każdym wypadku nie później niż w ciągu 14 dni od momentu poinformowania Sklepu o zamiarze odstąpienia od umowy. Sklep może się wstrzymać ze zwrotem środków do momentu otrzymania towaru.
 • Sklep dokona zwrotu płatności takim samym sposobem jakim zapłacono za towar w pierwotnej transakcji. Klient ma prawo zdecydować się na zwrot przelewem bankowym podając numer konta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub dostarczając ten numer w inny sposób do sklepu.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z tej rzeczy w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Koszt odesłania towaru do Lens Dawid Migacz  nie podlega zwrotowi. 
 • Klient nie może odstąpić od umowy gdy produkt  jest robiony na specjalne zamówienie tzn. " soczewki + oprawa " gdyż od momentu wyszlifowania szkieł sklep traktuje go jako używany.

6. Reklamacje i gwarancje


 • Obsługa Sklepu dokłada wszelkich starań, aby wysyłany towar był wolny od wad i spełniający oczekiwania Klientów. Zamówione produkty są dokładnie sprawdzane przed wysłaniem.
 • Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu. W przypadku ewentualnych reklamacji Klient powinien skontaktować się niezwłocznie z obsługą Sklepu drogą mailową lub telefonicznie.
 • Wszelkie reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 • Lens Dawid Migacz 33-300 Nowy Sącz Ul. Urocza 25  odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 • Reklamowany towar należy odesłać z opisem wady na adres: Lens Dawid Migacz 33-300 Nowy Sącz Ul. Urocza 25. Reklamowany towar zostanie pozbawiony wady lub wymieniony na towar wolny od wad.
 • Klient ma prawo odstąpić od umowy jeśli żądanie naprawy lub wymiany będzie niemożliwe do spełnienia przez Sklep lub wymagać będzie poniesienia przez Sklep nadmiernych kosztów. Sklep może na drodze porozumienia z Klientem zaproponować mu wybór innego towaru z oferty Lens, na co Klient nie ma obowiązku się godzić.

   


7. Dane osobowe Klienta


 •  Klienci mają możliwość korzystania z olens.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w olens.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta w sklepie olens.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą w olens.pl dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Lens Dawid Migacz jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 • W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w olens.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Lens Dawid Migacz, której przedmiotem są usługi świadczone przez Lens Dawid Migacz  na warunkach określonych w Regulaminie.
 • Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym Sklepu w celach marketingowych oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od właścicieli Sklepu za pomocą środków komunikacji elektronicznej i poczty. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. dane użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego.
 • Lens Dawid Migacz przechowuje Twoje dane na zabezpieczonym serwerze i przetwarza je wyłącznie w celu realizacji Twoich zamówień i dostarczania zamawianego przez Ciebie towaru. Lens Dawid Migacz nie udostępnia zebranych danych żadnym firmom ani osobom trzecim w żadnych celach. Pamiętaj, że zakładając konto w naszym serwisie internetowym oraz dokonując za jego pośrednictwem rezerwacji, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Lens Dawid Migacz  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.). Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Lens Dawid Migacz  zgodnie z warunkami określonymi w w.w. Ustawie oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

8. Pozostałe informacje


 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta.


PRODUKTY ORYGINALNE

CODZIENNA WYSYŁKA

DARMOWE DOSTAWY OD 200 ZŁ